ค่าย "Play & Learn คิดเพลินกับคณิตศาสตร์"

ค่าย "Play & Learn คิดเพลินกับคณิตศาสตร์"

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณาจารย์เศรษบศาสตร์ได้จัดค่าย "Play & Learn คิดเพลินกับคณิตศาสตร์" เป็นค่ายแบบหนึ่งวัน เพื่อเป็นการเตรียมตัวและปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ นักศึกษาปี 1 ก่อนจะเริ่มเรียนวิชา BEC1114 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ในเทอม 2/2560 โดยมีวิทยากรค่ายคือ อ.ดร.รัชนิกร ชลไชยะ (อาจารย์พี่เฮง) จบปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์มาแล้วอย่างมากมาย 
03. 2018